Cordaad Welzijn Goedbezig Heeze-Leende

Ondernemers

De meeste bedrijven willen vooral winst maken, maar gelukkig zijn er in Heeze-Leende ook veel bedrijven die weten wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen inhoudt; bedrijven die echt betrokken zijn bij de samenleving. Bedrijven kunnen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen bijvoorbeeld sponsoring voor een clubactiviteit aanbieden, kosteloos een website maken, kennis ter beschikking stellen voor vrijwilligersorganisaties of medewerkers in de gelegenheid stellen een dag ergens mee te helpen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent niet dat er geen tegenprestatie verwacht mag worden. Eventueel kan er tegenover staan, dat leden van een vereniging meehelpen op een open dag van een bedrijf of onderneming. De site van de Vrijwilligerscentrale Heeze-Leende biedt een digitale marktplaats waarop ondernemers en vrijwilligersorganisaties elkaar kunnen vinden, ontmoeten en versterken.

Een voorbeeld:

Een  bedrijf in Heeze-Leende gaat de kantine opknappen. Het oude meubilair is wat gedateerd, maar nog in prima staat. Op goedbezigheezeleende.nu wordt het meubilair gratis aangeboden mits het ten goede komt aan een vereniging uit Heeze-Leende.

Het meubilair van de scouting is hoognodig aan vervanging toe. De scouting reageert op de advertentie, maar wil in ruil voor het meubilair graag iets terug doen. Er wordt afgesproken dat de scouts muffins gaan bakken, die op de eerste dag van het in gebruik nemen van de kantine uitgedeeld worden aan het personeel.