Cordaad Welzijn Goedbezig Heeze-Leende

Tips voor het opstellen van een advertentie

                                                                                                                                                                         

Graag geven we een aantal tips voor het opstellen van een advertentie, wanneer je als organisatie op zoek bent naar vrijwilligers:

  1. Denk vanuit de vrijwilliger (eigenlijk zou je niet moeten vragen, maar iets moeten aanbieden, namelijk een leuke, interessante klus)
  2. Welke aspecten uit de functieomschrijving zijn belangrijk voor de vrijwilliger, denk aan;  flexibiliteit invulling uren, deskundigheidsbevordering, eigen inbreng, sfeer, samenstelling team, accommodatie en faciliteiten etc.
  3. Kan de functie worden opgesplitst qua takenpakket (maak je vraag niet groter dan strikt noodzakelijk is, anders voelen mensen zich al gauw overvraagd en reageren niet, terwijl ze wel geïnteresseerd én geschikt zijn en de functie wellicht best door meerdere personen kan worden ingevuld)
  4. Kijk ook kritisch naar de uren: Moet de functie structureel worden ingevuld of zijn er mogelijkheden incidenteel de taken op te pakken?
  5. Kortom: bied aan en doseer de vraag!  De ervaring leert dat inspelen op de vrijwilliger niet alleen de kans op reacties op de advertenties verhoogt, maar ook dat mensen, wanneer ze zich op hun plek voelen eerder bereid zijn iets extra’s te doen.

Heb je vragen? Neem gerust contact op met een van onze medewerkers.