Cordaad Welzijn Goedbezig Heeze-Leende

Training 'Alle Kinderen doen MEE'

Training 'Alle kinderen doen MEE'.
Op dinsdag 14 september 2021 en dinsdag 28 september 2021 zal de Vrijwilligerscentrale Heeze-Leende de training ‘Alle kinderen doen MEE’ organiseren. Een deskundige trainer van MEE de Meentgroep zal de training verzorgen.
Met deze training ondersteunen we begeleiders van (sport) verenigingen bij hun activiteiten/ trainingen voor kinderen, die speciale begeleiding nodig hebben. Zij krijgen informatie over het herkennen van bijzonder gedrag en praktische tips over hoe hiermee om te gaan. De training bestaat uit twee bijeenkomsten van ieder 2,5 uur op dinsdag 14 en dinsdag 28 september van 19:00 - 21:30 uur.
De volgende vragen kunnen in deze training aan de orde komen: • Hoe kun je negatief gedrag ombuigen naar positief? • Hoe kun je het enthousiasme overbrengen naar de groep als er een spelbreker is? • Hoe kun je duidelijkheid in de spelinstructie creëren? • Hoe betrek je kinderen met specifiek gedrag bij de groep? • Hoe kun je omgaan met negatief uitdagend gedrag? • Hoe creëer je een veilig en duidelijk klimaat?
Deze training is bestemd voor begeleiders/ trainers van ( sport) verenigingen in Heeze-Leende. Er zijn nog 4 plekken vrij voor deze training!
De training vind plaats volgens de richtlijnen van het RIVM in een daarvoor geschikte ruimte.
 

31.08.2021